Proff
Proff
Annonce
Annonce

LOLK EJENDOMME ApS

CVR-nr35210148
AdresseNellebakken 9, 3250 Gilleleje

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste534394387422410
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-300-269-188-203-190
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat234125199219220
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-188-115-144-153-149
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-188-115-144-153-149
Ordinært resultat4610566671
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4610566671
Skat af årets resultat-10-2-12-15-16
Årets resultat358445156

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger4.5764.6624.7474.8324.865
Andre anlæg og driftsmidler9701.395252284330
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5.5476.0564.9995.1165.196
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt5.5476.0564.9995.1165.196
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler6004100
Omsætningsaktiver i alt6004100
Status balance5.6076.0565.0405.1165.196
Selskabskapital8080808080
Overført resultat549514506463411
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel629594586543491
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt629594586543491
Udskudt skat00000
Hensættelse332322320307293
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter2.5142.6752.8341.4951.670
Langfristet gæld til banker000643698
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.5142.6752.8342.1382.367
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.7142.1459831.7461.647
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter165163162182180
Kortfristet gæld til banker0830136150
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld253751556468
Kortfristet gæld i alt2.1322.4661.3002.1282.044
Passiver i alt5.6076.0565.0405.1165.196

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

LOLK EJENDOMME ApS

CVR-nr 35210148

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LOLK EJENDOMME ApS

CVR-nr: 35210148

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

LOLK EJENDOMME ApS

CVR-nr: 35210148

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger