Proff
Proff
Annonce
Annonce

LKC Holding 2020 ApS

CVR-nr42022624
AdresseHack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

31.12.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug01
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste-15-1
Personaleomkostninger00
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat-15-1
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter-100
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-30-4
Finansielle poster netto-41-4
Ordinært resultat-56-4
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat-56-4
Skat af årets resultat00
Årets resultat-56-4

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele2.3961.676
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt2.3961.676
Anlægsaktiver i alt2.3961.676
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender00
Værdipapirer00
Likvide midler00
Omsætningsaktiver i alt00
Status balance2.3961.676
Selskabskapital168168
Overført resultat1.4521.508
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.6201.676
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt1.6201.676
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt00
Kortfristet gæld til nærtstående parter161
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat00
Varekreditorer00
Anden gæld7600
Kortfristet gæld i alt7761
Passiver i alt2.3961.676

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte--

Hent gratis årsrapporter

LKC Holding 2020 ApS

CVR-nr 42022624

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 31.12.2020 (PDF)

Periode: 31.12.2020 - 31.12.2021

Kreditrapport

LKC Holding 2020 ApS

CVR-nr: 42022624

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

LKC Holding 2020 ApS

CVR-nr: 42022624

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger