Proff
Proff
Annonce

LJ EJENDOMSSELSKAB ApS

CVR-nr26642175
AdresseIndustrivej 14, 6870 Ølgod

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste77106979093
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-30-30-30-30-30
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat4776676063
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-31-18-20-28-30
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-31-18-20-28-30
Ordinært resultat1658463232
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1658463232
Skat af årets resultat-4-12-10-7-7
Årets resultat1146362525

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.811673703733763
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.811673703733763
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt1.811673703733763
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter045454545
Andre tilgodehavender012100
Værdipapirer00000
Likvide midler520000
Omsætningsaktiver i alt1182464545
Status balance1.822755748778808
Selskabskapital6363636363
Overført resultat271260214177153
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel334322276240215
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt334322276240215
Udskudt skat00000
Hensættelse5250413124
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0284331377421
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0284331377421
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.3960000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0081859
Selskabsskat23000
Varekreditorer1010101010
Anden gæld27868210379
Kortfristet gæld i alt1.43699100130148
Passiver i alt1.822755748778808

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LJ EJENDOMSSELSKAB ApS

CVR-nr 26642175

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LJ EJENDOMSSELSKAB ApS

CVR-nr: 26642175

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

LJ EJENDOMSSELSKAB ApS

CVR-nr: 26642175

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger