Proff
Proff
Annonce
Annonce

LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

CVR-nr76351910
AdresseVognmagergade 11, 1120 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning523.051517.380450.194395.925390.962
Vareforbrug258.285258.508225.804210.752199.111
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste304.856262.278226.495185.287185.474
Personaleomkostninger-192.446-177.261-134.748-134.652-127.015
Afskrivninger-82.814-66.896-49.934-37.916-34.051
Kapacitetsomkostninger-1.193-799-867-560-1.291
Primært resultat28.40317.32240.94612.15923.117
Finansielle indtægter1.1231.664445266472
Finansielle udgifter-6.948-3.326-2.325-1.383-5.660
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-9.427-1.469-7.0801.145686
Finansielle poster netto-15.252-3.131-8.96028-4.502
Ordinært resultat14.12615.32635.26712.18718.615
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat14.12615.32635.26712.18718.615
Skat af årets resultat1.708-18.871-8.401-3.336-5.285
Årets resultat15.834-3.54526.8668.85113.330

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill53.55557.3657.8518.8619.871
Øvrige immaterielle anlægsaktiver259.583227.215144.141126.582109.879
Immaterielle anlægsaktiver i alt313.138284.580151.992135.443119.750
Grunde og bygninger213854700
Andre anlæg og driftsmidler03142435
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2141689435
Kapitalandele105.53220.61192.3704.7843.639
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt105.53220.61192.3704.7843.639
Anlægsaktiver i alt418.691305.232244.430140.321123.424
Varebeholdninger60.22648.33142.22541.83941.852
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser57.85787.22775.04260.51163.340
Tilgodehavender hos nærtstående parter7.6336.4516.2085.5404.637
Andre tilgodehavender63.51343.02926.17425.53722.655
Værdipapirer00000
Likvide midler0403000
Omsætningsaktiver i alt250.714235.220176.203156.780153.756
Status balance669.405540.452420.633297.101277.180
Selskabskapital33.04333.04333.04333.04333.043
Overført resultat-55.570-47.260-46.546-47.547-32.438
Udbytte00000
Øvrige reserver132.538108.394111.22585.36061.400
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel110.01194.17797.72270.85662.005
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt110.01194.17797.72270.85662.005
Udskudt skat40.12139.83922.61518.56417.168
Hensættelse55.50652.38233.55025.78925.794
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0011.9594.4630
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt40.121011.9594.46317.168
Kortfristet gæld til nærtstående parter354.679231.792137.50382.78789.117
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat002.7991.7532.470
Varekreditorer75.83887.79376.71262.91453.974
Anden gæld73.37174.30857.37648.53943.820
Kortfristet gæld i alt503.888393.893277.402195.993189.381
Passiver i alt669.405540.452420.633297.101277.180

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte328304244230226
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

CVR-nr 76351910

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

CVR-nr: 76351910

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S

CVR-nr: 76351910

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger