Proff
Proff
Annonce

Lindeskov ApS

CVR-nr27705111CVRP-nr1010528425
AdresseSymfonivej 23, 2730 Herlev

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.7592.0541.3472.0382.247
Personaleomkostninger-1.608-1.867-1.560-1.813-1.859
Afskrivninger-15-18-83-84-82
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat135169-296141306
Finansielle indtægter41200
Finansielle udgifter-84-69-32-46-49
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-80-68-30-46-48
Ordinært resultat56101-32695258
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat56101-32695258
Skat af årets resultat-16-3567-29-65
Årets resultat3967-25966194

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler01533116155
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt01533116155
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt01533116155
Varebeholdninger654708743600679
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser608746396696797
Tilgodehavender hos nærtstående parter827663533443327
Andre tilgodehavender244034082
Værdipapirer118756
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt2.2712.3322.1771.9241.887
Status balance2.2712.3472.2102.0392.042
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat308269202461395
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel433394327586520
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt433394327586520
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00065136
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00065136
Kortfristet gæld til nærtstående parter676498494112
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker593560447394642
Selskabsskat000340
Varekreditorer101181166125217
Anden gæld21.1641.186741416
Kortfristet gæld i alt1.8381.9531.8831.3881.386
Passiver i alt2.2712.3472.2102.0392.042

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte7888-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Lindeskov ApS

CVR-nr 27705111

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Lindeskov ApS

CVR-nr: 27705111

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Lindeskov ApS

CVR-nr: 27705111

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger