Proff
Proff
Annonce
Annonce

LINDBERG OPTIK A/S

CVR-nr66054314
AdresseFrederiksgade 2, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8.5509.7417.9776.7516.498
Personaleomkostninger-5.900-5.975-5.165-4.457-4.359
Afskrivninger-1.005-1.006-1.022-634-617
Kapacitetsomkostninger-5.0000000
Primært resultat-3.3542.7601.7901.6601.522
Finansielle indtægter96289541318248
Finansielle udgifter-92-70-35-35-42
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto4219505283206
Ordinært resultat-3.3502.9802.2951.9431.728
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-3.3502.9802.2951.9431.728
Skat af årets resultat-365-656-505-427-385
Årets resultat-3.7152.3241.7901.5161.343

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger3.7244.4035.0835.4133.870
Andre anlæg og driftsmidler1.0241.2231.4731.557586
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4.7485.6266.5566.9704.456
Kapitalandele10.50710.41610.1279.5869.268
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt10.50710.41610.1279.5869.268
Anlægsaktiver i alt15.25516.04216.68316.55713.724
Varebeholdninger9481.0781.2311.3591.345
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.1331.2529621.0121.059
Tilgodehavender hos nærtstående parter003470120
Andre tilgodehavender24001490
Værdipapirer00000
Likvide midler1.1945.1565.9095.1203.194
Omsætningsaktiver i alt3.2997.4868.4887.6395.718
Status balance18.55423.52925.17224.19619.442
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat13.97817.69315.36917.58016.063
Udbytte004.00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel14.47818.19319.86918.08016.563
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt14.47818.19319.86918.08016.563
Udskudt skat00000
Hensættelse1.7591.7971.5971.3291.096
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0003.2110
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat403456237128160
Varekreditorer277380301366260
Anden gæld1.6382.7033.1671.0821.362
Kortfristet gæld i alt2.3173.5393.7064.7871.782
Passiver i alt18.55423.52925.17224.19619.442

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte88777

Hent gratis årsrapporter

LINDBERG OPTIK A/S

CVR-nr 66054314

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LINDBERG OPTIK A/S

CVR-nr: 66054314

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

LINDBERG OPTIK A/S

CVR-nr: 66054314

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger