Proff
Proff
Annonce

LICENSEWATCH A/S

CVR-nr32156606
AdresseVandtårnsvej 77 3, 2860 Søborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5521.0529351.8912.365
Personaleomkostninger-38-29-10-1.766-405
Afskrivninger-1.074-1.074-1.074-1.074-463
Kapacitetsomkostninger-40000
Primært resultat-564-51-150-9491.586
Finansielle indtægter12026036
Finansielle udgifter-33-24-12-10-17
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-21-2414-1019
Ordinært resultat-584-75-136-9591.606
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-584-75-136-9591.606
Skat af årets resultat1241527211-360
Årets resultat-460-60-109-7481.246

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00004.908
Immaterielle anlægsaktiver i alt6111.6862.7603.8344.908
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender000060
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver03130290
Finansielle anlægsaktiver i alt031302960
Anlægsaktiver i alt6111.7172.7903.8634.968
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8847796404542.006
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender02104179
Værdipapirer00000
Likvide midler2.2512.4101.4739270
Omsætningsaktiver i alt3.1363.1912.1231.3852.185
Status balance3.7474.9084.9135.2477.154
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat1.23185476-652-742
Udbytte00000
Øvrige reserver4771.3152.1532.9913.828
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.2082.6682.7292.8383.586
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.2082.6682.7292.8383.586
Udskudt skat00000
Hensættelse1303666027811.324
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0000123
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0000123
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0000274
Selskabsskat8822215000
Varekreditorer29252551145
Anden gæld1.2921.6271.4071.5771.702
Kortfristet gæld i alt1.4101.8731.5821.6282.121
Passiver i alt3.7474.9084.9135.2477.154

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte11147
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LICENSEWATCH A/S

CVR-nr 32156606

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LICENSEWATCH A/S

CVR-nr: 32156606

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

LICENSEWATCH A/S

CVR-nr: 32156606

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger