Proff
Proff
Annonce
Annonce

LH VVS ApS

CVR-nr29833699
AdresseJernbanevej 14, 4330 Hvalsø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.1861.4191.417947897
Personaleomkostninger-958-896-819-918-762
Afskrivninger-64-65-9-13-7
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat16445958916127
Finansielle indtægter00100
Finansielle udgifter-20-13-5-8-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-20-13-5-8-3
Ordinært resultat1444465848125
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1444465848125
Skat af årets resultat-34-100-130-5-26
Årets resultat110346455398

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger4447495154
Andre anlæg og driftsmidler12628981525
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt170335576679
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt170335576679
Varebeholdninger5434435747
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser156488463298133
Tilgodehavender hos nærtstående parter003500
Andre tilgodehavender026211
Værdipapirer00000
Likvide midler787388528101315
Omsætningsaktiver i alt9979131.080457504
Status balance1.1661.2481.137523584
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat206214168139
Udbytte118300300090
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel448639593138224
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt448639593138224
Udskudt skat00000
Hensættelse1719034
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld002470
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt002470
Kortfristet gæld til nærtstående parter32114606582
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat3678136626
Varekreditorer4885753577
Anden gæld296281309269170
Kortfristet gæld i alt701590520375355
Passiver i alt1.1661.2481.137523584

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte22220
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LH VVS ApS

CVR-nr 29833699

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LH VVS ApS

CVR-nr: 29833699

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

LH VVS ApS

CVR-nr: 29833699

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger