Proff
Proff
Annonce

LEO PHARMA A/S

CVR-nr56759514
AdresseIndustriparken 55, 2750 Ballerup

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2022-12Regnskab med fremmed valuta

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKEURDKKDKKDKK
Nettoomsætning11.497.00012.935.0009.606.0008.284.0007.856.000
Vareforbrug8.018.0009.525.0008.360.0006.575.0005.503.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.479.0003.410.0001.246.0001.709.0002.353.000
Personaleomkostninger-1.614.000-1.751.000-1.882.000-1.809.000-1.159.000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-6.100.000-6.257.000-6.029.000-4.636.000-5.073.000
Primært resultat-4.183.000-4.614.000-6.352.000-3.046.000-3.449.000
Finansielle indtægter126.00041.00039.00062.00023.000
Finansielle udgifter-1.162.000-777.000-607.000-355.000-364.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.829.0001.189.0001.733.0001.949.0001.731.000
Finansielle poster netto793.000453.0001.165.0001.656.0001.390.000
Ordinært resultat-3.390.000-4.161.0005.188.000-1.390.000-2.059.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-3.390.000-4.161.0005.188.000-1.390.000-2.059.000
Skat af årets resultat-250.00013.000308.000459.000740.000
Årets resultat-3.640.000-4.148.0004.880.000-931.000-1.319.000

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKEURDKKDKKDKK
Goodwill136.000149.000162.000175.0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver5.799.0007.333.0008.635.0008.823.0006.443.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt5.935.0007.482.0008.473.0008.998.0006.443.000
Grunde og bygninger464.000493.000509.000513.000460.000
Andre anlæg og driftsmidler324.000448.000493.0000548.000
Øvrige materielle anlægsaktiver1.851.0001.763.0001.624.0001.859.000824.000
Materielle anlægsaktiver i alt2.639.0002.704.0002.626.0002.372.0001.832.000
Kapitalandele4.053.00011.030.0009.476.0007.696.0009.463.000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver436.000856.000863.000845.000483.000
Finansielle anlægsaktiver i alt4.489.00011.886.00010.338.0008.541.0009.946.000
Anlægsaktiver i alt13.063.00022.072.00021.437.00019.911.00018.221.000
Varebeholdninger3.430.0002.952.0002.326.0001.335.0001.129.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser484.000552.000527.000677.0001.208.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.085.0003.481.0002.657.000876.0003.325.000
Andre tilgodehavender426.000467.000650.000757.0001.253.000
Værdipapirer189.0000136.000125.000225.000
Likvide midler1.0004.00083.000188.00029.000
Omsætningsaktiver i alt6.876.0007.671.0006.711.0005.405.0007.420.000
Status balance19.939.00029.743.00028.148.00025.317.00025.641.000
Selskabskapital383.000321.000320.000250.000250.000
Overført resultat455.000-9.270.000-4.153.000-907.0001.687.000
Udbytte00000
Øvrige reserver3.650.00010.891.0009.452.0007.674.0006.141.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.488.0001.942.0005.619.0007.017.0008.078.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.488.0001.942.0005.619.0007.017.0008.078.000
Udskudt skat00000
Hensættelse116.000386.000273.000305.000272.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker10.404.00013.764.0008.928.0008.772.0003.807.000
Langfristet gæld til nærtstående parter00004.806.000
Anden langfristet gæld481.000664.000825.000663.00087.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt10.891.00014.428.0009.753.0009.435.0008.700.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.386.00010.169.0008.076.0005.089.0006.224.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker230.000369.0001.181.000846.000638.000
Selskabsskat188.000447.000453.000503.0000
Varekreditorer652.000752.0001.083.0001.126.000926.000
Anden gæld988.0001.250.0001.710.000997.000803.000
Kortfristet gæld i alt4.444.00012.987.00012.503.0008.560.0008.591.000
Passiver i alt19.939.00029.743.00028.148.00025.317.00025.641.000

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1.4101.8972.14500
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LEO PHARMA A/S

CVR-nr 56759514

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LEO PHARMA A/S

CVR-nr: 56759514

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

LEO PHARMA A/S

CVR-nr: 56759514

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger