Proff
Proff
Annonce
Annonce

LEO MADSEN MASKINER ApS

CVR-nr28708092
AdresseAlgade 53, 4281 Gørlev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste987564284531405
Personaleomkostninger-520-513-621-518-404
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-690000
Primært resultat39851-337121
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-85-6-5-4-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-85-6-5-4-1
Ordinært resultat31445-34190
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat31445-34190
Skat af årets resultat-87-1075-20
Årets resultat22735-26770

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.433548136741508
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender0657500
Værdipapirer00000
Likvide midler152618719261114
Omsætningsaktiver i alt1.5841.3199301.002621
Status balance1.5841.3199301.002621
Selskabskapital5050505050
Overført resultat2-225-26060
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel52-175-2105650
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt52-175-2105650
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter112100100100200
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat230020
Varekreditorer352692924529
Anden gæld1.3621.1251.011598342
Kortfristet gæld i alt1.5321.4941.140945571
Passiver i alt1.5841.3199301.002621

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte43332
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LEO MADSEN MASKINER ApS

CVR-nr 28708092

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LEO MADSEN MASKINER ApS

CVR-nr: 28708092

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

LEO MADSEN MASKINER ApS

CVR-nr: 28708092

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger