Proff
Proff
Annonce
Annonce

LEO MADSEN MASKINER ApS

CVR-nr28708092
AdresseAlgade 53, 4281 Gørlev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

987

564

284

531

405

Personaleomkostninger

-520

-513

-621

-518

-404

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

-69

0

0

0

0

Primært resultat

398

51

-337

12

1

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-85

-6

-5

-4

-1

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-85

-6

-5

-4

-1

Ordinært resultat

314

45

-341

9

0

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

314

45

-341

9

0

Skat af årets resultat

-87

-10

75

-2

0

Årets resultat

227

35

-267

7

0

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.433

548

136

741

508

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

0

65

75

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

152

618

719

261

114

Omsætningsaktiver i alt

1.584

1.319

930

1.002

621

Status balance

1.584

1.319

930

1.002

621

Selskabskapital

50

50

50

50

50

Overført resultat

2

-225

-260

6

0

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

52

-175

-210

56

50

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

52

-175

-210

56

50

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

112

100

100

100

200

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

23

0

0

2

0

Varekreditorer

35

269

29

245

29

Anden gæld

1.362

1.125

1.011

598

342

Kortfristet gæld i alt

1.532

1.494

1.140

945

571

Passiver i alt

1.584

1.319

930

1.002

621

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

4

3

3

3

2

Hent gratis årsrapporter

LEO MADSEN MASKINER ApS

CVR-nr 28708092

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LEO MADSEN MASKINER ApS

CVR-nr: 28708092

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

LEO MADSEN MASKINER ApS

CVR-nr: 28708092

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger