Proff
Proff
Annonce
Annonce

LEO FONDET

CVR-nr11623336
AdresseLautrupsgade 7 5, 2100 København Ø

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning000010.410.000
Vareforbrug00003.040.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste00007.370.000
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-22.000-22.000-16.000-16.000-7.405.000
Primært resultat-22.000-22.000-16.000-16.0001.577.000
Finansielle indtægter29.00025.00025.00025.00027.000
Finansielle udgifter0000-701.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-4.290.000-2.250.000-398.000348.000-11.000
Finansielle poster netto-4.261.000-2.225.000-373.000373.000-685.000
Ordinært resultat-4.283.000-2.246.000-389.000357.000892.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-4.283.000-2.246.000-389.000357.000892.000
Skat af årets resultat298.000-469.000-460.0003.000-184.000
Årets resultat-4.283.000-2.246.000-389.000360.000708.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00004.168.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00006.267.000
Grunde og bygninger0000745.000
Andre anlæg og driftsmidler0000622.000
Øvrige materielle anlægsaktiver1.0001.0001.0001.000799.000
Materielle anlægsaktiver i alt1.0001.0001.0001.0002.166.000
Kapitalandele20.222.00024.665.00025.276.00026.325.00035.000
Langfristede tilgodehavender1.000.0001.000.0001.000.0001.000.00017.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000673.000
Finansielle anlægsaktiver i alt21.222.00025.665.00026.276.00026.325.000725.000
Anlægsaktiver i alt21.223.00025.666.00026.277.00027.326.00010.234.000
Varebeholdninger00001.729.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.030.0000003.229.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter0384.000502.00052.0000
Andre tilgodehavender1.0002.0001.0001.0001.188.000
Værdipapirer000016.010.000
Likvide midler9.00033.00025.00031.000351.000
Omsætningsaktiver i alt1.040.000419.000528.00084.00022.715.000
Status balance22.263.00026.085.00026.805.00027.410.00032.949.000
Selskabskapital98.00098.00098.00098.00098.000
Overført resultat1.383.000876.000997.000593.00026.954.000
Udbytte00000
Øvrige reserver21.338.00014.706.00025.354.00026.350.000-23.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel21.819.00025.680.00026.449.00027.041.00026.921.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt21.819.00025.680.00026.449.00027.041.00026.921.000
Udskudt skat00004.000
Hensættelse0000-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker0000536.000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld252.000268.000251.000289.000246.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt252.000268.000251.000289.000786.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0000914.000
Selskabsskat000059.000
Varekreditorer00002.455.000
Anden gæld192.000138.000105.00080.000723.000
Kortfristet gæld i alt192.000138.000105.00080.0004.166.000
Passiver i alt22.263.00026.085.00026.805.00027.410.00032.949.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte10866-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LEO FONDET

CVR-nr 11623336

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LEO FONDET

CVR-nr: 11623336

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

LEO FONDET

CVR-nr: 11623336

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger