Proff
Proff
Annonce

LEMVIGH-MüLLER A/S

CVR-nr56973311
AdresseStationsalleen 40, 2730 Herlev

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning7.844.5979.377.3448.320.2516.651.8516.430.130
Vareforbrug6.807.6198.053.7656.862.9605.684.3365.548.341
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.046.3011.331.7111.461.398971.946887.110
Personaleomkostninger-820.744-852.449-850.725-719.971-691.174
Afskrivninger-44.004-42.408-37.139-42.083-33.494
Kapacitetsomkostninger-93-332-91400
Primært resultat181.460436.522572.620209.892162.442
Finansielle indtægter8.7377.0464.6924.8056.872
Finansielle udgifter-26.569-13.065-6.573-5.774-7.105
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-3.6657.0587.8996.078-18.791
Finansielle poster netto-21.4971.0396.0185.109-19.024
Ordinært resultat159.963437.561578.638215.001143.418
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat159.963437.561578.638215.001143.418
Skat af årets resultat-37.270-96.140-126.845-46.832-37.596
Årets resultat122.693341.421451.793168.169105.882

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver91.71992.438102.64173.12174.892
Immaterielle anlægsaktiver i alt91.71992.43887.31673.12174.892
Grunde og bygninger17.72519.96619.25114.2835.328
Andre anlæg og driftsmidler49.27926.13131.23639.55236.293
Øvrige materielle anlægsaktiver12.95324.9689.0834.61215.766
Materielle anlægsaktiver i alt79.95771.06559.57058.44757.387
Kapitalandele63.52080.65984.68589.55688.809
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00007.500
Finansielle anlægsaktiver i alt63.52080.65984.68589.55696.309
Anlægsaktiver i alt235.196244.162231.571221.124228.588
Varebeholdninger1.316.8691.511.6011.358.076928.992930.496
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser924.1301.128.0551.190.965868.069815.253
Tilgodehavender hos nærtstående parter52.07253.51491.71136.32436.256
Andre tilgodehavender27.62632.01428.01241.82628.728
Værdipapirer00566268
Likvide midler109.99038.2845.1153.0477.460
Omsætningsaktiver i alt2.456.4712.781.2512.690.6671.892.6961.832.865
Status balance2.691.6673.025.4132.922.2382.113.8202.061.453
Selskabskapital500.000500.000500.000500.000500.000
Overført resultat640.744687.490588.171361.378278.209
Udbytte170.00035.000225.00085.00070.000
Øvrige reserver71.54172.102000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.382.2851.294.5921.313.171946.378848.209
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.382.2851.294.5921.313.171946.378848.209
Udskudt skat00001.589
Hensættelse----6.968
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker000025.000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld6.07100023.632
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt6.07106.1183.29250.221
Kortfristet gæld til nærtstående parter001.7513.6892.235
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker156.404409.604339.597204.271311.704
Selskabsskat843.47708.4387.325
Varekreditorer1.012.7631.143.8871.075.586743.435694.715
Anden gæld134.060173.853182.668202.958140.076
Kortfristet gæld i alt1.303.3111.730.8211.602.9491.164.1501.163.023
Passiver i alt2.691.6673.025.4132.922.2382.113.8202.061.453

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1.3811.4091.3611.3020
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LEMVIGH-MüLLER A/S

CVR-nr 56973311

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LEMVIGH-MüLLER A/S

CVR-nr: 56973311

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

LEMVIGH-MüLLER A/S

CVR-nr: 56973311

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger