Proff
Proff
Annonce
Annonce

LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S

CVR-nr32676421
AdresseHøegh Guldbergs Gade 36 C, 8700 Horsens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste12.61112.20610.7229.7169.394
Personaleomkostninger-11.280-11.195-9.169-8.565-7.767
Afskrivninger-15-10-21-633-628
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.3161.0011.532517998
Finansielle indtægter00010
Finansielle udgifter-16-21-15-13-10
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-16-21-15-12-10
Ordinært resultat1.3009801.517505988
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.3009801.517505988
Skat af årets resultat-291-220-339-115-222
Årets resultat1.0107601.178390766

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000555
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000555
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler015254685
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt015254685
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver269269269269269
Finansielle anlægsaktiver i alt269269269269269
Anlægsaktiver i alt269284293315908
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7.3698.5236.1227.5977.540
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender451.1353.456657182
Værdipapirer00000
Likvide midler2.3774911.8891.0351.513
Omsætningsaktiver i alt9.92510.32011.5789.4969.419
Status balance10.19310.60411.8729.81110.327
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat9009009009001.500
Udbytte1.0107601.1789901.016
Øvrige reserver1.5001.5001.5001.5001.500
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.9103.6604.0783.8904.516
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.9103.6604.0783.8904.516
Udskudt skat00000
Hensættelse10691101296430
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0001540
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0001540
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat25229291092
Varekreditorer193315000
Anden gæld5.9596.3087.4025.4705.288
Kortfristet gæld i alt6.1776.8527.6935.4705.381
Passiver i alt10.19310.60411.8729.81110.327

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte22212020-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S

CVR-nr 32676421

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S

CVR-nr: 32676421

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S

CVR-nr: 32676421

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger