Proff
Proff
Annonce

Løvbjerg Supermarked A/S

CVR-nr17888749
AdresseBorgergade 12, 1., 8700 Horsens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.588.3301.328.6571.290.3971.236.3531.049.015
Vareforbrug1.342.0121.113.9071.066.3781.015.810878.157
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste249.866215.508224.513220.981171.352
Personaleomkostninger-194.028-168.661-165.053-159.932-139.135
Afskrivninger-22.602-21.437-22.944-16.960-18.329
Kapacitetsomkostninger-2.60500-96-135
Primært resultat30.63125.41036.51643.99313.753
Finansielle indtægter509685294125
Finansielle udgifter-953-1.215-1.739-2.530-1.589
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-444-530-1.710-2.489-1.564
Ordinært resultat30.18724.88034.80641.50412.189
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat30.18724.88034.80641.50412.189
Skat af årets resultat-6.485-6.141-7.466-9.142-2.390
Årets resultat23.70218.73927.34032.3629.799

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill907211287467668
Øvrige immaterielle anlægsaktiver9.8185719801.0451.271
Immaterielle anlægsaktiver i alt10.7257821.2671.5121.939
Grunde og bygninger143.61494.357133.600134.526133.798
Andre anlæg og driftsmidler139.827130.027120.483107.85291.647
Øvrige materielle anlægsaktiver2.38215.3423.81112.62210.652
Materielle anlægsaktiver i alt285.823239.726257.894255.000236.097
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4.5444.4313.6763.6523.626
Finansielle anlægsaktiver i alt4.5444.4313.6763.6523.626
Anlægsaktiver i alt301.092244.939262.837260.164241.662
Varebeholdninger119.102105.09497.01390.06677.797
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser860979623940757
Tilgodehavender hos nærtstående parter0068101.468
Andre tilgodehavender22.13354.85514.90413.2829.211
Værdipapirer00000
Likvide midler54.09346.06157.50670.31960.709
Omsætningsaktiver i alt198.580208.546171.667176.306151.467
Status balance499.672453.485434.504436.470393.129
Selskabskapital40.00040.00040.00040.00040.000
Overført resultat178.120164.908154.705127.36695.004
Udbytte8.0005.000003.000
Øvrige reserver7.4250000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel233.545209.908194.705167.366138.004
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt233.545209.908194.705167.366138.004
Udskudt skat0171233171151
Hensættelse19.75518.71714.01410.8965.335
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter41.17329.28351.40267.39170.714
Langfristet gæld til banker020.00020.00046.20853.324
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld8643273783465.231
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt42.03749.61071.780113.945129.269
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker20.0000000
Selskabsskat6684417492.8080
Varekreditorer141.799125.226105.10388.72490.840
Anden gæld41.86849.58348.15352.73129.681
Kortfristet gæld i alt204.335175.250154.005144.263120.521
Passiver i alt499.672453.485434.504436.470393.129

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte511457450419392
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Løvbjerg Supermarked A/S

CVR-nr 17888749

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Løvbjerg Supermarked A/S

CVR-nr: 17888749

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Løvbjerg Supermarked A/S

CVR-nr: 17888749

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger