Proff
Proff
Annonce

LØKKEN STRAND ApS

CVR-nr25238079
AdresseHølken 12, 9480 Løkken

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

30.06.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-171428560476
Vareforbrug079148275141
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2792--335
Personaleomkostninger0-350000
Afskrivninger-90000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat18-114685285591
Finansielle indtægter1547000
Finansielle udgifter-11-29-180-99-98
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto418-180-99-98
Ordinært resultat22-97505186493
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat22-97505186493
Skat af årets resultat-55348-41-52
Årets resultat17-44553145441

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger2.3792.2694.2537.6457.645
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver000220
Materielle anlægsaktiver i alt2.3792.2694.2537.6677.645
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt2.3792.2694.2537.6677.645
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1.0841.07453222
Værdipapirer00000
Likvide midler1025461224456
Omsætningsaktiver i alt1.1891.6221797366
Status balance3.5683.8914.4327.7407.711
Selskabskapital1.6001.6001.6001.6001.600
Overført resultat-354-324-280-833-978
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.2461.2761.320767622
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.2461.2761.320767622
Udskudt skat00000
Hensættelse-0194290315
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.2841.2711.3294.2454.379
Langfristet gæld til banker000258275
Langfristet gæld til nærtstående parter9610000
Anden langfristet gæld219561.4427070
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.2662.2272.7714.5734.724
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter170000
Kortfristet gæld til banker0001.6431.662
Selskabsskat000010
Varekreditorer1498175462
Anden gæld14290130412315
Kortfristet gæld i alt563881462.1092.049
Passiver i alt3.5683.8914.4327.7407.711

ANDET

2023-062022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte11000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LØKKEN STRAND ApS

CVR-nr 25238079

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 30.06.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LØKKEN STRAND ApS

CVR-nr: 25238079

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

LØKKEN STRAND ApS

CVR-nr: 25238079

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger