Proff
Proff
Annonce

LØKKEN ACTION HOUSE ApS

CVR-nr17628895
AdresseIndustrivej 1, 9480 Løkken

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste15.74310.32810.39612.72611.590
Personaleomkostninger-7.533-6.423-6.820-7.312-7.292
Afskrivninger-967-1.307-1.015-1.089-782
Kapacitetsomkostninger00-198-20-99
Primært resultat7.2432.5992.3634.3053.417
Finansielle indtægter6411.6312.067862-539
Finansielle udgifter-2.340-32-10-3-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto11.6701.9661.475973733
Finansielle poster netto9.9723.5653.5321.832193
Ordinært resultat17.2146.1645.8966.1373.611
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat17.2146.1645.8966.1373.611
Skat af årets resultat-1.226-924-973-1.136-633
Årets resultat15.9885.2404.9225.0012.978

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger4.5324.6124.6924.7190
Andre anlæg og driftsmidler1.6511.6652.7863.1453.122
Øvrige materielle anlægsaktiver1.6691.650000
Materielle anlægsaktiver i alt7.8527.9277.4777.8643.122
Kapitalandele1.1545.7896.2834.8083.835
Langfristede tilgodehavender2.1002.1002.2202.2202.220
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt3.2547.8898.5037.0286.055
Anlægsaktiver i alt11.10615.81615.98014.8929.177
Varebeholdninger212187246323307
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1761031341177
Tilgodehavender hos nærtstående parter5.5771.0751.0541.2331.709
Andre tilgodehavender9.73111.8966.5526.0086.259
Værdipapirer26.79414.09310.1525.6524.827
Likvide midler6.0795.6597.0204.2682.965
Omsætningsaktiver i alt51.00735.11527.12719.92721.546
Status balance62.11350.93143.10734.81830.723
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat51.02238.85633.08229.91726.166
Udbytte1.5000283277270
Øvrige reserver1.0493.6094.1432.6681.695
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel53.77142.66537.70733.06128.331
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt53.77142.66537.70733.06128.331
Udskudt skat00000
Hensættelse-058108125
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00001.217
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00001.217
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0002770
Varekreditorer504361250288266
Anden gæld7717.9055.0925619
Kortfristet gæld i alt8.3428.2665.3421.6491.050
Passiver i alt62.11350.93143.10734.81830.723

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1512131615
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LØKKEN ACTION HOUSE ApS

CVR-nr 17628895

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LØKKEN ACTION HOUSE ApS

CVR-nr: 17628895

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

LØKKEN ACTION HOUSE ApS

CVR-nr: 17628895

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger