Proff
Proff
Annonce
Annonce

Lægårdsvej ApS

CVR-nr31075912
AdresseFuldenvej 9, 8330 Beder

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug000585408
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-616-595-589-585-408
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-617-595-589-585-408
Finansielle indtægter550000
Finansielle udgifter-3-7-200
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto52-7-200
Ordinært resultat-565-602-590-585-408
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-565-602-590-585-408
Skat af årets resultat12413213012990
Årets resultat-441-470-461-456-319

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger24.10224.10224.10224.10224.102
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt24.10224.10224.10224.10224.102
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt24.10224.10224.10224.10224.102
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.8541.8690900
Andre tilgodehavender376368304319303
Værdipapirer00000
Likvide midler1183222.72078641
Omsætningsaktiver i alt2.3482.5583.024486943
Status balance26.45026.66027.12624.58825.045
Selskabskapital2.5002.5002.5002.5002.500
Overført resultat23.71624.15624.62622.08722.543
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel26.21626.65627.12624.58725.043
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt26.21626.65627.12624.58725.043
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2180000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld160022
Kortfristet gæld i alt2344022
Passiver i alt26.45026.66027.12624.58825.045

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte0000-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Lægårdsvej ApS

CVR-nr 31075912

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Lægårdsvej ApS

CVR-nr: 31075912

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Lægårdsvej ApS

CVR-nr: 31075912

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger