Proff
Proff
Annonce
Annonce

Larsenbus ApS

CVR-nr33055595
AdresseKanalholmen 1, 2650 Hvidovre

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning--0441.903488.153
Vareforbrug013285154.111179.707
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste104-132-85290.314310.636
Personaleomkostninger00-75-217.587-228.637
Afskrivninger000-50.450-47.278
Kapacitetsomkostninger000-502-1.990
Primært resultat104-132-15921.77532.732
Finansielle indtægter2.7471.0361.6731.1521.305
Finansielle udgifter-843-339-238-5.319-5.453
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto03.168-4.9995.011589
Finansielle poster netto1.9033.864-3.565844-3.559
Ordinært resultat2.0073.729-3.72422.61929.172
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.0073.729-3.72422.61929.172
Skat af årets resultat-442-124-281-4.448-6.873
Årets resultat1.5663.606-4.00518.17022.299

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0002.9603.574
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000286341
Immaterielle anlægsaktiver i alt0003.2463.915
Grunde og bygninger0007.13611.719
Andre anlæg og driftsmidler000282.905281.930
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt000290.041293.648
Kapitalandele70.93170.93116.13046.5903.686
Langfristede tilgodehavender0005.13922.289
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt70.93170.93116.13051.73025.974
Anlægsaktiver i alt70.93170.93116.130345.017323.538
Varebeholdninger0004.7698.824
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00034.77969.694
Tilgodehavender hos nærtstående parter723.41340.0002.1891.400
Andre tilgodehavender0004.06419.905
Værdipapirer000259237
Likvide midler262.7111.55270.808
Omsætningsaktiver i alt743.41942.71149.062172.240
Status balance71.00574.35058.841394.079495.777
Selskabskapital8080808080
Overført resultat26.32024.754-8.140100.487105.061
Udbytte00001.000
Øvrige reserver002.00700
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel26.40024.834-6.053100.567106.141
Minoritetsinteressernes andel0008.5067.990
Egenkapital i alt26.40024.834-6.053109.073114.131
Udskudt skat00000
Hensættelse--024.31222.781
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0003.3147.501
Langfristet gæld til banker000101.713111.928
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00049.21045.851
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000154.236165.280
Kortfristet gæld til nærtstående parter44.02138.22932.6345.3596.081
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker010.29431.9314.61372.288
Selskabsskat5651242812.9845.186
Varekreditorer01584813.62313.816
Anden gæld18711079.88096.214
Kortfristet gæld i alt44.60549.51664.893106.458193.586
Passiver i alt71.00574.35058.841394.079495.777

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte000468482

Hent gratis årsrapporter

Larsenbus ApS

CVR-nr 33055595

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Larsenbus ApS

CVR-nr: 33055595

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Larsenbus ApS

CVR-nr: 33055595

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger