Proff
Proff
Annonce

Lars Erik Nielsen Holding ApS

CVR-nr39408651
AdresseSøskrænten 10, 5210 Odense NV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-96-6-6-11-29
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger0000-41
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-96-6-6-11-70
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-3580000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.615000-90
Finansielle poster netto1.257000-90
Ordinært resultat1.161-6-6-11-161
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.161-6-6-11-161
Skat af årets resultat810000
Årets resultat1.242-6-6-11-161

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele8.0810000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt8.0810000
Anlægsaktiver i alt8.0810000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter6470000
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler000310
Omsætningsaktiver i alt64700310
Status balance8.72800310
Selskabskapital5050505050
Overført resultat939-180-174-168-157
Udbytte1220000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.111-130-124-118-107
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.111-130-124-118-107
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld3.9660000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.9660000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.378127121118115
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker121000
Selskabsskat5660000
Varekreditorer00000
Anden gæld6953333
Kortfristet gæld i alt3.651130124121118
Passiver i alt8.72800310

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte10000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Lars Erik Nielsen Holding ApS

CVR-nr 39408651

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 14.03.2018 (PDF)

Periode: 14.03.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Lars Erik Nielsen Holding ApS

CVR-nr: 39408651

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Lars Erik Nielsen Holding ApS

CVR-nr: 39408651

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger