Proff
Proff
Annonce
Annonce

LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A.

CVR-nr25529529
AdresseAxeltorv 3, 1609 København V

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning897.000816.0001.284.0001.297.0001.321.000
Vareforbrug566.000400.000695.000721.000751.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste331.000421.000589.000577.000582.000
Personaleomkostninger-303.000-357.000-548.000-556.000-553.000
Afskrivninger-36.000-29.000-33.000-25.000-27.000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-8.00035.0008.000-4.0002.000
Finansielle indtægter27.00010.0009.00015.0005.000
Finansielle udgifter-25.000-16.000-13.000-16.000-25.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-95.00022.00034.00032.00017.000
Finansielle poster netto-93.00016.00030.00031.000-3.000
Ordinært resultat-101.00040.00038.00027.000-1.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-101.00040.00038.00027.000-1.000
Skat af årets resultat00000
Årets resultat-101.00030.00038.00027.000-1.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver33.00025.00019.00019.0006.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt33.00025.00019.00019.0006.000
Grunde og bygninger1.184.0001.044.0001.080.0001.058.0001.027.000
Andre anlæg og driftsmidler31.00030.00032.00035.00064.000
Øvrige materielle anlægsaktiver20.000127.000000
Materielle anlægsaktiver i alt1.235.0001.201.0001.112.0001.093.0001.091.000
Kapitalandele139.000240.000275.000246.000313.000
Langfristede tilgodehavender012.000001.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt139.000252.000275.000246.000314.000
Anlægsaktiver i alt1.407.0001.478.0001.406.0001.358.0001.411.000
Varebeholdninger5.0004.0007.0007.0006.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser77.00070.000122.000111.000121.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter41.00017.00034.00031.00033.000
Andre tilgodehavender82.00070.000218.000128.000155.000
Værdipapirer092.000167.000164.000156.000
Likvide midler32.00030.00028.00016.00028.000
Omsætningsaktiver i alt245.000294.000594.000475.000524.000
Status balance1.652.0001.998.0002.000.0001.833.0001.935.000
Selskabskapital00000
Overført resultat00000
Udbytte00000
Øvrige reserver485.000636.000640.000598.000571.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel485.000636.000640.000598.000571.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt485.000636.000640.000598.000571.000
Udskudt skat00000
Hensættelse21.00022.00027.00027.00030.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter711.000627.000639.000651.000603.000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld130.000125.000147.000112.00092.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt841.000752.000786.000763.000695.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter95.000108.000113.00070.000188.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker078.00085.00039.00099.000
Selskabsskat00000
Varekreditorer116.00085.000188.000176.000162.000
Anden gæld94.000144.000161.000160.000190.000
Kortfristet gæld i alt305.000415.000547.000445.000639.000
Passiver i alt1.652.0001.998.0002.000.0001.833.0001.935.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-940915929910
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A.

CVR-nr 25529529

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A.

CVR-nr: 25529529

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A.

CVR-nr: 25529529

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger