Proff
Proff
Annonce
Annonce

LAMPE EJENDOMME ApS

CVR-nr29781125
AdresseNørholmsvej 212, 9000 Aalborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste624944732688619
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-23-50-74-64-31
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat4832.8946581.314588
Finansielle indtægter53211121511
Finansielle udgifter-144-117-158-232-299
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto388-106-146-217-288
Ordinært resultat8712.7885111.097300
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat8712.7885111.097300
Skat af årets resultat-192-592-131-239-67
Årets resultat6802.196381859233

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger17.79017.90817.47217.47216.685
Andre anlæg og driftsmidler2447159233162
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt17.81417.95417.63117.70516.847
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt17.81417.95417.63117.70516.847
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7370360332
Tilgodehavender hos nærtstående parter487581000
Andre tilgodehavender11686488674226
Værdipapirer00000
Likvide midler01.564000
Omsætningsaktiver i alt5702.901497740558
Status balance18.38420.85518.12818.44517.405
Selskabskapital250250250250250
Overført resultat5.4235.3933.8983.5172.658
Udbytte650700000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.3236.3434.1483.7672.908
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.3236.3434.1483.7672.908
Udskudt skat00000
Hensættelse953974574546366
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter8.4269.99310.52310.8118.276
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)1.4731.4731.4731.4731.473
Langfristet gæld i alt9.89911.46611.99612.2849.749
Kortfristet gæld til nærtstående parter000011
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1591.0266011.0923.792
Selskabsskat180164722571
Varekreditorer5313459839
Anden gæld815868692632469
Kortfristet gæld i alt1.2082.0721.4101.8484.382
Passiver i alt18.38420.85518.12818.44517.405

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00--0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

LAMPE EJENDOMME ApS

CVR-nr 29781125

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

LAMPE EJENDOMME ApS

CVR-nr: 29781125

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

LAMPE EJENDOMME ApS

CVR-nr: 29781125

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger