Proff
Proff
Annonce
Annonce

Lagkagehuset A/S

CVR-nr20213094
AdresseDortheavej 10, 2400 København NV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.011.785905.220830.222962.136880.677
Vareforbrug603.084496.228457.904476.338429.043
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste408.701409.471378.250485.798451.634
Personaleomkostninger-411.274-382.891-393.095-428.136-394.498
Afskrivninger-73.238-72.658-82.876-97.157-57.333
Kapacitetsomkostninger-65.952-26.510-73.079-73.751-41.531
Primært resultat-141.763-72.588-170.800-113.246-41.728
Finansielle indtægter1.0051211.66757671
Finansielle udgifter-7.239-11.689-14.968-17.287-11.245
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-6.234-11.677-3.301-17.230-10.574
Ordinært resultat-147.997-84.265-174.101-130.476-52.302
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-147.997-84.265-174.101-130.476-52.302
Skat af årets resultat3.1231.9002.80011.72710.416
Årets resultat-144.874-82.365-171.301-118.749-41.886

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill29.08536.06143.03750.01454.956
Øvrige immaterielle anlægsaktiver41.91228.93320.04017.43718.656
Immaterielle anlægsaktiver i alt70.99764.99463.07767.45173.612
Grunde og bygninger151.060161.726180.305192.073169.244
Andre anlæg og driftsmidler136.605137.449146.450160.010150.143
Øvrige materielle anlægsaktiver5525282232239.904
Materielle anlægsaktiver i alt288.217299.703326.978352.306329.291
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender7.3307.1218.2258.2368.595
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt7.3307.1218.2258.2368.595
Anlægsaktiver i alt366.544371.818398.280427.993411.498
Varebeholdninger20.94114.99515.51914.67311.862
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6.6925.0903.8846.2618.280
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000581
Andre tilgodehavender14.73912.5087.11310.4346.296
Værdipapirer00000
Likvide midler207.218134.487205.57728.31454.788
Omsætningsaktiver i alt259.235174.562238.64071.84089.341
Status balance625.779546.380636.920499.833500.839
Selskabskapital1.0791.0411.0411.0001.000
Overført resultat258.105213.253302.6659.644127.332
Udbytte00000
Øvrige reserver32.34022.10615.05912.31013.370
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel291.524236.400318.76522.954141.702
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt291.524236.400318.76522.954141.702
Udskudt skat00004.346
Hensættelse13.75624.37425.36521.4408.428
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld55.26067.45946.57023.1897.990
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt55.26067.45946.57023.1897.990
Kortfristet gæld til nærtstående parter64.90227.02869.398257.820160.458
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00001.942
Varekreditorer126.363119.104106.622124.696122.969
Anden gæld73.97472.01570.20049.73457.350
Kortfristet gæld i alt265.239218.147246.220432.250342.719
Passiver i alt625.779546.380636.920499.833500.839

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte9328929481.053958
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Lagkagehuset A/S

CVR-nr 20213094

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Lagkagehuset A/S

CVR-nr: 20213094

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Lagkagehuset A/S

CVR-nr: 20213094

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger