Proff
Proff
Annonce
Annonce

Kyndryl Danmark ApS

CVR-nr41988169
AdressePrøvensvej 1, 2605 Brøndby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-032022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

Sluttdato

31.03.2023

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-032022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning416.9891.787.2381.731.556
Vareforbrug277.1571.135.8861.032.036
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste139.832651.352699.520
Personaleomkostninger-124.528-474.272-466.283
Afskrivninger-37.469-171.214-218.259
Kapacitetsomkostninger-2900
Primært resultat-22.1945.86614.978
Finansielle indtægter3.83640.0969.587
Finansielle udgifter-4.907-38.358-19.475
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-1.0711.738-9.888
Ordinært resultat-23.2657.6045.090
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-23.2657.6045.090
Skat af årets resultat4.711-21.959-1.693
Årets resultat-18.554-14.3553.397

BALANCEREGNSKAB

2023-032022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill40.05846.06670.101
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt40.05846.06670.101
Grunde og bygninger123.194135.966173.475
Andre anlæg og driftsmidler169.135187.648259.097
Øvrige materielle anlægsaktiver24.83826.21010.074
Materielle anlægsaktiver i alt317.167349.824442.646
Kapitalandele131682
Langfristede tilgodehavender0173.61263.539
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver15.69100
Finansielle anlægsaktiver i alt15.704173.62863.621
Anlægsaktiver i alt372.929569.518576.368
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser183.565219.260322.133
Tilgodehavender hos nærtstående parter368.902278.372284.715
Andre tilgodehavender14.591149.152123.605
Værdipapirer000
Likvide midler1606647.940
Omsætningsaktiver i alt726.725646.850778.393
Status balance1.099.6541.216.3681.354.761
Selskabskapital10.00110.00110.001
Overført resultat740.874-10.9583.397
Udbytte000
Øvrige reserver0836.571836.571
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel750.875835.614849.969
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt750.875835.614849.969
Udskudt skat-5.000-66.185-71.694
Hensættelse3.219--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld42.64750.66875.315
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt42.64750.66875.315
Kortfristet gæld til nærtstående parter86.99762.678127.727
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat000
Varekreditorer77.47991.8153.874
Anden gæld138.437175.593297.876
Kortfristet gæld i alt302.913330.086429.477
Passiver i alt1.099.6541.216.3681.354.761

ANDET

2023-032022-122021-12
Antal ansatte430445442
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Kyndryl Danmark ApS

CVR-nr 41988169

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.03.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

Kyndryl Danmark ApS

CVR-nr: 41988169

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Kyndryl Danmark ApS

CVR-nr: 41988169

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger