Proff
Proff

KVK Byg og Anlæg ApS

CVR-nr40132759
AdresseHulhøjvej 1, 4190 Munke Bjergby

Tømrermester med mange års
erfaring og en stærk faglighed

Vi udfører alt fra mindre reparationer og små vedligeholdelsesopgaver til store byggeopgaver, hvor vi står hele entreprisen. KVK Byg og Anlæg ApS tager imod alle udfordringer indenfor tømrerfaget!

Vi udfører naturligvis opgaver som del- eller totalentrepriser, og vi lægger særlig vægt på højt kvalitet samt at overholde foreskrevne regler og bygningsreglementet til punkt og prikke. 

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

19.12.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.1972.9192.6242.0041.999
Personaleomkostninger-2.845-2.811-2.585-1.852-1.556
Afskrivninger-31-38-35-21-10
Kapacitetsomkostninger-60000
Primært resultat-685704130433
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-2-1-3-6-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-2-1-3-6-1
Ordinært resultat-686691125433
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-686691125433
Skat af årets resultat0-123-30-97
Årets resultat-68657495336

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1720242730
Andre anlæg og driftsmidler96811168078
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt113102140107108
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt113102140107108
Varebeholdninger761558000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.2221.6021.323329600
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender49031239
Værdipapirer00000
Likvide midler7249421.04987
Omsætningsaktiver i alt1.4681.8581.5321.480842
Status balance1.5811.9601.6721.587950
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-194492435431336
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-144542485481386
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-144542485481386
Udskudt skat00000
Hensættelse1111192327
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0003370
Varekreditorer1.329661348340119
Anden gæld385745820710348
Kortfristet gæld i alt1.7141.4061.1681.083537
Passiver i alt1.5811.9601.6721.587950

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte77754
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KVK Byg og Anlæg ApS

CVR-nr 40132759

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 19.12.2018 (PDF)

Periode: 19.12.2018 - 31.12.2019

Kreditrapport

KVK Byg og Anlæg ApS

CVR-nr: 40132759

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7040363


Certificeringer

BYG GARANTI
BYG GARANTI

Åbningstider

Mandag
7:30 - 16:00
Tirsdag
7:30 - 16:00
Onsdag
7:30 - 16:00
Torsdag
7:30 - 16:00
Fredag
7:30 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

KVK Byg og Anlæg ApS

CVR-nr: 40132759

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger