Proff
Proff
Annonce
Annonce

Kvarteret Hørkæret A/S

CVR-nr40574859
AdresseMileparken 22 3, 2740 Skovlunde

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.06.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning32.93629.61128.22116.088
Vareforbrug10.714-10.89510.7004.864
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste22.22118.71617.52211.223
Personaleomkostninger0000
Afskrivninger-188-70
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat22.20418.70817.51532.706
Finansielle indtægter215000
Finansielle udgifter-5.244-4.173-4.048-1.694
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto56.85540.495-11.19623.177
Finansielle poster netto51.82636.323-15.24421.483
Ordinært resultat74.03055.0302.27132.706
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat74.03055.0302.27132.706
Skat af årets resultat-16.287-12.107-499-7.133
Årets resultat57.74342.9231.77125.573

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger580.542492.167430.160429.875
Andre anlæg og driftsmidler7827350
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt580.621492.194430.196429.875
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender1.3771.45800
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.3771.45800
Anlægsaktiver i alt581.997493.651430.196429.875
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7218694184
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender7.4522.9632.1525.716
Værdipapirer0000
Likvide midler00098
Omsætningsaktiver i alt7.5553.1592.2616.028
Status balance589.552496.810432.456435.903
Selskabskapital400400400400
Overført resultat155.01797.27454.35052.579
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel155.41797.67454.75052.979
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt155.41797.67454.75052.979
Udskudt skat0000
Hensættelse33.73018.4847.1447.012
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter339.468343.755328.838334.506
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld3.3494.8833.7014.030
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt342.817348.638332.539338.536
Kortfristet gæld til nærtstående parter34.62813.10022.03121.297
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter4.7496.3566.1006.388
Kortfristet gæld til banker0020
Selskabsskat1.041767367121
Varekreditorer1.7172.4651.5182.984
Anden gæld15.4539.3265036.586
Kortfristet gæld i alt57.58832.01438.02237.377
Passiver i alt589.552496.810432.456435.903

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte000-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Kvarteret Hørkæret A/S

CVR-nr 40574859

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.06.2019 (PDF)

Periode: 01.06.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

Kvarteret Hørkæret A/S

CVR-nr: 40574859

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Kvarteret Hørkæret A/S

CVR-nr: 40574859

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger