Proff
Proff
Annonce
Annonce

Kvarteret Borupvangen A/S

CVR-nr40574808
AdresseMileparken 22 3, 2740 Skovlunde

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.06.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning7.0726.1138.1532.006
Vareforbrug2.355-3.0132.3191.412
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste4.7173.1015.833593
Personaleomkostninger0000
Afskrivninger-33-20
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat4.7133.0985.8329.346
Finansielle indtægter009002.925
Finansielle udgifter-4.239-4.046-3.221-675
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-666-888-15.7456.503
Finansielle poster netto-4.905-4.934-18.0658.752
Ordinært resultat-191-1.836-12.2349.346
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat-191-1.836-12.2349.346
Skat af årets resultat5807511.345-2.071
Årets resultat389-1.085-10.8887.275

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger166.287159.109155.628140.000
Andre anlæg og driftsmidler6990
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt166.293159.118155.637140.000
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender71361200
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt71361200
Anlægsaktiver i alt167.006159.730155.637140.000
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser200188
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender1.8701.7621.9375.249
Værdipapirer0000
Likvide midler014100
Omsætningsaktiver i alt1.8771.9041.9385.439
Status balance168.883161.634157.575145.439
Selskabskapital400400400400
Overført resultat32.42932.04033.12444.013
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel32.82932.44033.52444.413
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt32.82932.44033.52444.413
Udskudt skat0000
Hensættelse6327007712.339
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter92.49856.90260.36664.744
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld2.8522.7432.7171.706
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt95.34959.64563.08366.451
Kortfristet gæld til nærtstående parter31.36263.63551.65217.320
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter4.8913.7843.7623.733
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat002230
Varekreditorer2.7342283.9569.542
Anden gæld1.0851.2016051.642
Kortfristet gæld i alt40.07368.84960.19732.237
Passiver i alt168.883161.634157.575145.439

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte000-

Hent gratis årsrapporter

Kvarteret Borupvangen A/S

CVR-nr 40574808

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.06.2019 (PDF)

Periode: 01.06.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

Kvarteret Borupvangen A/S

CVR-nr: 40574808

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Kvarteret Borupvangen A/S

CVR-nr: 40574808

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger