Proff
Proff
Annonce
Annonce

Kunsten ApS

CVR-nr37866326
AdresseHavnegade 20, 6700 Esbjerg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.6123.2281.3781.520998
Personaleomkostninger-2.412-2.446-1.272-1.394-1.798
Afskrivninger-67-64-60-57-2
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1337184670-802
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-1-10-10-13-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto0-10-10-13-1
Ordinært resultat1337083757-803
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1337083757-803
Skat af årets resultat-56-156-8-13205
Årets resultat775522844-598

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger298213242293120
Andre anlæg og driftsmidler3671106154145
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt334284349447265
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt334284349447265
Varebeholdninger652722100
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser400264
Tilgodehavender hos nærtstående parter03211873870
Andre tilgodehavender291101352315284
Værdipapirer00000
Likvide midler1.9362.4431.5771.4480
Omsætningsaktiver i alt2.2962.8932.1652.213304
Status balance2.6303.1772.5142.660569
Selskabskapital5060606050
Overført resultat1.4512.3641.8121.784-249
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.5012.4241.8721.844-199
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.5012.4241.8721.844-199
Udskudt skat00000
Hensættelse21----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000796
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000796
Kortfristet gæld til nærtstående parter14700087
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker000026
Selskabsskat30000
Varekreditorer1878189157297
Anden gæld771672552579352
Kortfristet gæld i alt1.107753641736763
Passiver i alt2.6303.1772.5142.660569

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte55344
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Kunsten ApS

CVR-nr 37866326

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Kunsten ApS

CVR-nr: 37866326

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Kunsten ApS

CVR-nr: 37866326

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger