Proff
Proff
Annonce

Kruse-Invest ApS

CVR-nr36078723CVRP-nr1019664844
AdresseKristrupvej 33, 8960 Randers SØ

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-6-11900
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger000-11-4
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-6-119-11-4
Finansielle indtægter00010
Finansielle udgifter-10000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto105-8-54618
Finansielle poster netto104-8-54718
Ordinært resultat98-9-35-514
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat98-9-35-514
Skat af årets resultat02223
Årets resultat98-7-32-317

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler000011
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt000011
Kapitalandele19035439791
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt19035439791
Anlægsaktiver i alt190354397102
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender131312820
Værdipapirer00000
Likvide midler05567
Omsætningsaktiver i alt1318171527
Status balance2035360112129
Selskabskapital5050505050
Overført resultat613104345
Udbytte00000
Øvrige reserver400000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel15153609395
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt15153609395
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter5100015
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer10000
Anden gæld0001919
Kortfristet gæld i alt52001934
Passiver i alt2035360112129

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Kruse-Invest ApS

CVR-nr 36078723

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Kruse-Invest ApS

CVR-nr: 36078723

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Kruse-Invest ApS

CVR-nr: 36078723

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger