Proff
Proff
Annonce
Annonce

KRISTIAN TARBEN PEDERSEN HOLDING ApS

CVR-nr29805288
AdresseSmakken 40, 6710 Esbjerg V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-20

-19

-20

-5

-5

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-20

-19

-20

-5

-5

Finansielle indtægter

3

0

161

0

0

Finansielle udgifter

-87

-64

-7

-3

-1

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

473

183

401

360

1.423

Finansielle poster netto

389

119

555

357

1.422

Ordinært resultat

369

99

535

352

1.418

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

369

99

535

352

1.418

Skat af årets resultat

-1

15

-30

2

1

Årets resultat

368

114

505

354

1.419

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

552

302

534

484

1.524

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

552

302

534

484

1.524

Anlægsaktiver i alt

552

302

534

484

1.524

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

26

0

4

4

3

Andre tilgodehavender

0

19

0

0

0

Værdipapirer

2.584

2.591

1.634

0

0

Likvide midler

107

115

607

1.867

583

Omsætningsaktiver i alt

2.716

2.725

2.245

1.872

586

Status balance

3.268

3.027

2.780

2.355

2.109

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

2.256

2.255

2.023

2.031

1.798

Udbytte

118

114

113

111

108

Øvrige reserver

502

252

484

84

74

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

3.000

2.747

2.745

2.350

2.104

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

3.000

2.747

2.745

2.350

2.104

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

255

275

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

8

0

30

0

0

Varekreditorer

0

0

0

0

0

Anden gæld

5

5

5

5

5

Kortfristet gæld i alt

268

280

35

5

5

Passiver i alt

3.268

3.027

2.780

2.355

2.109

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

KRISTIAN TARBEN PEDERSEN HOLDING ApS

CVR-nr 29805288

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KRISTIAN TARBEN PEDERSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 29805288

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

KRISTIAN TARBEN PEDERSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 29805288

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger