Proff
Proff
Annonce
Annonce

KRISTIAN TARBEN PEDERSEN HOLDING ApS

CVR-nr29805288
AdresseSmakken 40, 6710 Esbjerg V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-20-19-20-5-5
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-20-19-20-5-5
Finansielle indtægter3016100
Finansielle udgifter-87-64-7-3-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto4731834013601.423
Finansielle poster netto3891195553571.422
Ordinært resultat369995353521.418
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat369995353521.418
Skat af årets resultat-115-3021
Årets resultat3681145053541.419

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele5523025344841.524
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt5523025344841.524
Anlægsaktiver i alt5523025344841.524
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter260443
Andre tilgodehavender019000
Værdipapirer2.5842.5911.63400
Likvide midler1071156071.867583
Omsætningsaktiver i alt2.7162.7252.2451.872586
Status balance3.2683.0272.7802.3552.109
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat2.2562.2552.0232.0311.798
Udbytte118114113111108
Øvrige reserver5022524848474
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.0002.7472.7452.3502.104
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.0002.7472.7452.3502.104
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter255275000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat803000
Varekreditorer00000
Anden gæld55555
Kortfristet gæld i alt2682803555
Passiver i alt3.2683.0272.7802.3552.109

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KRISTIAN TARBEN PEDERSEN HOLDING ApS

CVR-nr 29805288

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KRISTIAN TARBEN PEDERSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 29805288

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

KRISTIAN TARBEN PEDERSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 29805288

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger