Proff
Proff
Annonce
Annonce

KOPENHAGEN FUR EJENDOMSSELSKAB A/S

CVR-nr35034277
AdresseLangagervej 60, 2600 Glostrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-102022-102021-102020-102019-10
Startdato

01.11.2022

01.11.2021

01.11.2020

01.11.2019

01.11.2018

Sluttdato

31.10.2023

31.10.2022

31.10.2021

31.10.2020

31.10.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-102022-102021-102020-102019-10
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.0661.5751.5402.1162.093
Vareforbrug1.1231.2089801.4922.279
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-5736726.182624-186
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-515-1.283-1.436-1.491-1.491
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-573-91624.746-867-1.677
Finansielle indtægter1.6101551.11900
Finansielle udgifter-1-5-18-105-98
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto1.6091511.102-105-98
Ordinært resultat1.036-76625.847-973-1.776
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.036-76625.847-973-1.776
Skat af årets resultat00-6.000963-100
Årets resultat1.036-76619.847-10-1.876

BALANCEREGNSKAB

2023-102022-102021-102020-102019-10
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger5.5646.0797.36347.82249.313
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5.5646.0797.36347.82249.313
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender0281281281281
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2810000
Finansielle anlægsaktiver i alt281281281281281
Anlægsaktiver i alt5.8456.3607.64348.10249.594
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter47.79347.34250.6939631.304
Andre tilgodehavender24001.310347
Værdipapirer00000
Likvide midler617566500
Omsætningsaktiver i alt48.55447.34751.5022.4471.963
Status balance54.39953.70859.14550.54951.557
Selskabskapital10.00010.00010.00010.00010.000
Overført resultat43.97542.93943.70423.85723.867
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel53.97552.93953.70433.85733.867
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt53.97552.93953.70433.85733.867
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00014.77515.854
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld36805.381675691
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3687095.38115.45016.544
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer4435353535
Anden gæld00251.0801.083
Kortfristet gæld i alt5660601.2421.146
Passiver i alt54.39953.70859.14550.54951.557

ANDET

2023-102022-102021-102020-102019-10
Antal ansatte--111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KOPENHAGEN FUR EJENDOMSSELSKAB A/S

CVR-nr 35034277

Årsrapport 01.11.2022 (PDF)

Periode: 01.11.2022 - 31.10.2023

Årsrapport 01.11.2021 (PDF)

Periode: 01.11.2021 - 31.10.2022

Årsrapport 01.11.2020 (PDF)

Periode: 01.11.2020 - 31.10.2021

Årsrapport 01.11.2019 (PDF)

Periode: 01.11.2019 - 31.10.2020

Årsrapport 01.11.2018 (PDF)

Periode: 01.11.2018 - 31.10.2019

Årsrapport 01.11.2017 (PDF)

Periode: 01.11.2017 - 31.10.2018

Kreditrapport

KOPENHAGEN FUR EJENDOMSSELSKAB A/S

CVR-nr: 35034277

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

KOPENHAGEN FUR EJENDOMSSELSKAB A/S

CVR-nr: 35034277

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger