Proff
Proff
Annonce
Annonce

KONGRUENS ApS

CVR-nr24259749
AdressePapirfabrikken 26 st tv, 8600 Silkeborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6097131.445726549
Personaleomkostninger-423-515-1.081-616-744
Afskrivninger00-5-11-23
Kapacitetsomkostninger-10000
Primært resultat18519835999-217
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-1-4-5-2-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00010
Finansielle poster netto0-4-5-1-3
Ordinært resultat18519435498-221
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat18519435498-221
Skat af årets resultat-45-47-81-2345
Årets resultat14014827375-176

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler000517
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt000517
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender024242414
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver370000
Finansielle anlægsaktiver i alt3724242414
Anlægsaktiver i alt3724242931
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser27290309142194
Tilgodehavender hos nærtstående parter000438
Andre tilgodehavender25346334
Værdipapirer00000
Likvide midler18536744733810
Omsætningsaktiver i alt509516762527246
Status balance546540786556277
Selskabskapital404040125125
Overført resultat1812419336-39
Udbytte1000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel32128113316186
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt32128113316186
Udskudt skat00000
Hensættelse----0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld260000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt260000
Kortfristet gæld til nærtstående parter705512
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker001033
Selskabsskat45477830
Varekreditorer591571773016
Anden gæld8955392358130
Kortfristet gæld i alt199259653395191
Passiver i alt546540786556277

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte11322
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KONGRUENS ApS

CVR-nr 24259749

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KONGRUENS ApS

CVR-nr: 24259749

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

KONGRUENS ApS

CVR-nr: 24259749

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger