Proff
Proff
Annonce
Annonce

KONGERSLEV TRÆLAST ApS

CVR-nr47616212
AdresseSyrenvej 6, 9293 Kongerslev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste10.89213.1279.0795.5086.631
Personaleomkostninger-8.216-7.501-5.731-4.449-4.645
Afskrivninger-133-157-123-83-103
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.5445.4703.2269761.883
Finansielle indtægter782674561469402
Finansielle udgifter-24-28-30-105-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto91000
Finansielle poster netto767648531364399
Ordinært resultat3.3106.1173.7571.3392.282
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.3106.1173.7571.3392.282
Skat af årets resultat-734-1.346-830-303-508
Årets resultat2.5764.7712.9261.0371.774

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger334366179190204
Andre anlæg og driftsmidler341185314260182
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt676551492450386
Kapitalandele44000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver7575000
Finansielle anlægsaktiver i alt7979000
Anlægsaktiver i alt755630492450386
Varebeholdninger15.90415.73511.4307.4567.750
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.9577.3155.7484.7556.175
Tilgodehavender hos nærtstående parter3694296569573
Andre tilgodehavender3.6512.1661.2908971.042
Værdipapirer004783
Likvide midler75791.3012.7171.457
Omsætningsaktiver i alt25.02625.86720.01716.78716.920
Status balance25.78126.49720.50917.23717.306
Selskabskapital250250250250250
Overført resultat20.50318.92715.15713.23013.193
Udbytte1.0001.0001.0001.0001.700
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel21.75320.17716.40714.48015.143
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt21.75320.17716.40714.48015.143
Udskudt skat00000
Hensættelse--05-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00219740
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00219740
Kortfristet gæld til nærtstående parter0760368995544
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker521.315000
Selskabsskat7231.371000
Varekreditorer2.6311.7132.3181.049706
Anden gæld6221.1601.198632913
Kortfristet gæld i alt4.0276.3203.8842.6772.163
Passiver i alt25.78126.49720.50917.23717.306

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte2021151313
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KONGERSLEV TRÆLAST ApS

CVR-nr 47616212

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KONGERSLEV TRÆLAST ApS

CVR-nr: 47616212

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

KONGERSLEV TRÆLAST ApS

CVR-nr: 47616212

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger