Proff
Proff
Annonce
Annonce

KOMPLEMENTARSELSKABET JFM A/S

CVR-nr36457562
AdresseBugattivej 8, 7100 Vejle

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

7

7

6

5

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-7

-7

-6

-5

-11

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-7

-7

-6

-5

-11

Finansielle indtægter

160

160

160

162

160

Finansielle udgifter

-6

-6

-4

-3

-10

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

154

154

156

159

150

Ordinært resultat

147

147

150

154

139

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

147

147

150

154

139

Skat af årets resultat

-32

-33

-33

-30

-32

Årets resultat

114

115

116

124

107

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

990

Andre tilgodehavender

1.000

1.000

1.000

1.027

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

797

682

570

434

381

Omsætningsaktiver i alt

1.797

1.682

1.570

1.461

1.371

Status balance

1.797

1.682

1.570

1.461

1.371

Selskabskapital

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Overført resultat

773

659

544

428

303

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

1.773

1.659

1.544

1.428

1.303

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

1.773

1.659

1.544

1.428

1.303

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

16

17

19

26

66

Varekreditorer

0

0

0

0

0

Anden gæld

7

0

6

7

2

Kortfristet gæld i alt

24

23

25

33

67

Passiver i alt

1.797

1.682

1.570

1.461

1.371

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte---

0

0

Hent gratis årsrapporter

KOMPLEMENTARSELSKABET JFM A/S

CVR-nr 36457562

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KOMPLEMENTARSELSKABET JFM A/S

CVR-nr: 36457562

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

KOMPLEMENTARSELSKABET JFM A/S

CVR-nr: 36457562

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger