Proff
Proff
Profile-7060096
Profile-7046488

Kompas360 ApS

CVR-nr40430938
AdresseSydhavnsvej 2, 7700 Thisted

HVEM ER KOMPAS360?
 
360° digitalt bureau med hovedkontor i Thy.

Vi består af en stærk og kompetent besætning af dytige konsulenter og rådgivere, en knivskarp udviklingsafdeling samt en performanceorienteret marketingafdeling.

Sammen med os vil du opleve et samarbejde og et partnerskab, som rækker langt ud i fremtiden. Vi tænker altid langsigtet, men vi skaber også resultaterne på den korte bane.

Du får altid vores fulde opmærksomhed uanset størrelsen på din løsning eller dit behov for marketing og online tilstedeværelse.

Vi har en resultatorienteret og værdibaseret tilgang til samarbejdet med vores kunder, og vi hjælper i dag mere end 200 virksomheder i hele Danmark med at skabe digitalt baseret vækst.

Velkommen til Kompas360.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

25.03.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning6.5323.630---
Vareforbrug2.5801.935000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.1161.69513015-27
Personaleomkostninger-3.620-1.962-25600
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat496-267-12615-27
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-32-4-2-40
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000-24
Finansielle poster netto-32-4-2-4-24
Ordinært resultat464-271-12810-50
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat464-271-12810-50
Skat af årets resultat-10286000
Årets resultat362-185-12810-50

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver3920000
Immaterielle anlægsaktiver i alt3920000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt3920000
Varebeholdninger00001.386
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.0033868800
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender0860076
Værdipapirer00000
Likvide midler18414540457263
Omsætningsaktiver i alt1.1876181284571.725
Status balance1.5786181284571.725
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-296-353-168-40-50
Udbytte00000
Øvrige reserver3060000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel60-303-118100
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt60-303-118100
Udskudt skat00000
Hensættelse---00
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00001.724
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat160000
Varekreditorer27329611611
Anden gæld1.2306241294460
Kortfristet gæld i alt1.5199202454471.726
Passiver i alt1.5786181284571.725

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte165100
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Kompas360 ApS

CVR-nr 40430938

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 25.03.2019 (PDF)

Periode: 25.03.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

Kompas360 ApS

CVR-nr: 40430938

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Åbningstider

Mandag
9:00 - 17:00
Tirsdag
9:00 - 17:00
Onsdag
9:00 - 17:00
Torsdag
9:00 - 17:00
Fredag
9:00 - 17:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Kompas360 ApS

CVR-nr: 40430938

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger