Proff
Proff
Annonce
Annonce

KOMPAN DANMARK A/S

CVR-nr14412999
AdresseC.F. Tietgens Boulevard 32 C, 5220 Odense SØ

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste43.37246.27150.54343.07545.403
Personaleomkostninger-38.896-35.658-31.193-28.761-28.640
Afskrivninger-114-71-5000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat4.36210.54219.30014.31416.763
Finansielle indtægter511928602
Finansielle udgifter-544-41-64-109-51
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-493-22-36-49-49
Ordinært resultat3.86910.52019.26414.26516.714
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.86910.52019.26414.26516.714
Skat af årets resultat-866-2.326-4.248-3.148-3.703
Årets resultat3.0038.19415.01611.11713.011

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler25434110100
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt25434110100
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender0447515581739
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt0447515581739
Anlægsaktiver i alt254788616581739
Varebeholdninger1.156787816808577
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser41.17634.68937.27224.65924.408
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.9546.24537.39566.82324.792
Andre tilgodehavender4591.08735204
Værdipapirer00000
Likvide midler000037.479
Omsætningsaktiver i alt45.54543.15976.18092.93388.389
Status balance45.79943.94776.79693.51489.128
Selskabskapital1.1011.1011.1011.1011.101
Overført resultat7.8197.8168.62221.60660.489
Udbytte3.0009.00028.00050.0000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel11.92017.91737.72372.70761.590
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt11.92017.91737.72372.70761.590
Udskudt skat00000
Hensættelse-----4
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld002.6759050
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt002.6759050
Kortfristet gæld til nærtstående parter3773968037683
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat8652.3724.2673.1753.704
Varekreditorer16.37814.15516.4599.63013.112
Anden gæld16.2599.10714.8697.02110.639
Kortfristet gæld i alt33.87926.03036.39819.90227.538
Passiver i alt45.79943.94776.79693.51489.128

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte5248434138
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KOMPAN DANMARK A/S

CVR-nr 14412999

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KOMPAN DANMARK A/S

CVR-nr: 14412999

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

KOMPAN DANMARK A/S

CVR-nr: 14412999

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger