Proff
Proff
Annonce

KOFLAR NIGHTSYSTEMS ApS

CVR-nr29625824
AdresseToften 35, 9280 Storvorde

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste9251.6292.3952.8161.752
Personaleomkostninger-652-561-518-426-65
Afskrivninger-46-31-17-12-8
Kapacitetsomkostninger-40-33-33-33-17
Primært resultat1871.0031.8282.3451.661
Finansielle indtægter360627757
Finansielle udgifter-44-259-57-34-34
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-8-25954323
Ordinært resultat1807441.8332.3881.685
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1807441.8332.3881.685
Skat af årets resultat-39-164-403-530-373
Årets resultat1405801.4301.8581.312

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger628636644653661
Andre anlæg og driftsmidler8812537267
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt715762681678668
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt715762681678668
Varebeholdninger2.6343.2751.7825.6272.040
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3337015.536582907
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1709546210
Værdipapirer00000
Likvide midler1.4823.1696462.6531.122
Omsætningsaktiver i alt4.6308.1138.0378.8764.078
Status balance5.3458.8758.7189.5554.746
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat2.1913.0513.0712.8412.183
Udbytte1.0006001.2001.200800
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.3163.7764.3964.1663.108
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.3163.7764.3964.1663.108
Udskudt skat00000
Hensættelse817-00
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter6570705354
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat000468267
Varekreditorer5638329973.966105
Anden gæld1.3934.1813.2559011.211
Kortfristet gæld i alt2.0225.0824.3225.3891.637
Passiver i alt5.3458.8758.7189.5554.746

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte43332
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KOFLAR NIGHTSYSTEMS ApS

CVR-nr 29625824

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KOFLAR NIGHTSYSTEMS ApS

CVR-nr: 29625824

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

KOFLAR NIGHTSYSTEMS ApS

CVR-nr: 29625824

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger