Proff
Proff
Annonce
Annonce

KOCH NØRGAARD HOLDING ApS

CVR-nr33078528
AdresseSøvejen 13, 8752 Østbirk

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-62-97-15-15-22
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-62-97-15-15-22
Finansielle indtægter59761794136102
Finansielle udgifter-2.480-223-17-18-148
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.2238.0702.2731.219887
Finansielle poster netto-6608.4642.3511.337841
Ordinært resultat-7228.3672.3351.323820
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-7228.3672.3351.323820
Skat af årets resultat407-70-14-3814
Årets resultat-3148.2972.3211.284834

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000873
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele4.4019.3533.0622.5241.305
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt4.4019.3533.0622.5241.305
Anlægsaktiver i alt4.4019.3533.0622.5241.305
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter3941.0302.7601.323961
Andre tilgodehavender2790441130
Værdipapirer11.7394.500642575473
Likvide midler7343.1272.7052.4742.978
Omsætningsaktiver i alt13.1468.6566.1514.3834.441
Status balance17.54818.0099.2136.9075.746
Selskabskapital8080808080
Overført resultat15.4408.3476.3984.6714.706
Udbytte5957575554
Øvrige reserver1.4508.9162.6252.087823
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel17.02917.4009.1606.8945.663
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt17.02917.4009.1606.8945.663
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter485824000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat04570070
Varekreditorer33111300
Anden gæld15901313
Kortfristet gæld i alt519609531383
Passiver i alt17.54818.0099.2136.9075.746

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KOCH NØRGAARD HOLDING ApS

CVR-nr 33078528

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KOCH NØRGAARD HOLDING ApS

CVR-nr: 33078528

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

KOCH NØRGAARD HOLDING ApS

CVR-nr: 33078528

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger