Proff
Proff
Annonce
Annonce

Kobbel Invest ApS

CVR-nr39963647
AdresseKobbelhave 36, 6000 Kolding

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

22.10.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste-6-6-6-
Personaleomkostninger0000
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat-6-6-6-23
Finansielle indtægter020.07700
Finansielle udgifter-1.797-1.062-14-4
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto-1.79719.014-14-4
Ordinært resultat-1.80419.008-21-28
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat-1.80419.008-21-28
Skat af årets resultat0000
Årets resultat-1.80419.008-21-28

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt0000
Kapitalandele1.4501.4501.8831.779
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.4501.4501.8831.779
Anlægsaktiver i alt1.4501.4501.8831.779
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender0000
Værdipapirer18.05219.81600
Likvide midler06514
Omsætningsaktiver i alt18.05219.823514
Status balance19.50221.2731.8871.794
Selskabskapital50505050
Overført resultat18.42420.3451.4521.472
Udbytte11811400
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel18.59220.5101.5021.522
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt18.59220.5101.5021.522
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker3200
Selskabsskat0000
Varekreditorer5550
Anden gæld07563810
Kortfristet gæld i alt910763386271
Passiver i alt19.50221.2731.8871.794

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Kobbel Invest ApS

CVR-nr 39963647

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 22.10.2018 (PDF)

Periode: 22.10.2018 - 31.12.2019

Kreditrapport

Kobbel Invest ApS

CVR-nr: 39963647

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Kobbel Invest ApS

CVR-nr: 39963647

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger