Proff
Proff
Annonce
Annonce

KM-TÅSTRUP HOLDING ApS

CVR-nr33641184
AdresseLøvtoften 67, 2630 Taastrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-23-18-17-17-17
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-23-18-17-17-17
Finansielle indtægter290000
Finansielle udgifter0-2-1-1-4
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.2061.7311.3621.8321.740
Finansielle poster netto2.2341.7291.3611.8311.736
Ordinært resultat2.2121.7111.3441.8141.719
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.2121.7111.3441.8141.719
Skat af årets resultat04405
Årets resultat2.2121.7161.3481.8151.724

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele4.8033.5973.1663.3042.972
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt4.8033.5973.1663.3042.972
Anlægsaktiver i alt4.8033.5973.1663.3042.972
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.4812.0642.3351.019520
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler63867249236
Omsætningsaktiver i alt2.5442.1512.3421.268756
Status balance7.3485.7485.5084.5733.727
Selskabskapital8080808080
Overført resultat2.1742.1681.8091.523390
Udbytte1.0006001.2003501.000
Øvrige reserver3.8032.5972.1662.3041.972
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel7.0575.4455.2554.2573.442
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt7.0575.4455.2554.2573.442
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat276288238301270
Varekreditorer1515151515
Anden gæld00000
Kortfristet gæld i alt291303253316285
Passiver i alt7.3485.7485.5084.5733.727

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KM-TÅSTRUP HOLDING ApS

CVR-nr 33641184

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

KM-TÅSTRUP HOLDING ApS

CVR-nr: 33641184

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

KM-TÅSTRUP HOLDING ApS

CVR-nr: 33641184

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger