Proff
Proff
Annonce
Annonce

KM-TÅSTRUP HOLDING ApS

CVR-nr33641184
AdresseLøvtoften 67, 2630 Taastrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-23

-18

-17

-17

-17

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-23

-18

-17

-17

-17

Finansielle indtægter

29

0

0

0

0

Finansielle udgifter

0

-2

-1

-1

-4

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

2.206

1.731

1.362

1.832

1.740

Finansielle poster netto

2.234

1.729

1.361

1.831

1.736

Ordinært resultat

2.212

1.711

1.344

1.814

1.719

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

2.212

1.711

1.344

1.814

1.719

Skat af årets resultat

0

4

4

0

5

Årets resultat

2.212

1.716

1.348

1.815

1.724

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

4.803

3.597

3.166

3.304

2.972

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

4.803

3.597

3.166

3.304

2.972

Anlægsaktiver i alt

4.803

3.597

3.166

3.304

2.972

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

2.481

2.064

2.335

1.019

520

Andre tilgodehavender

0

0

0

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

63

86

7

249

236

Omsætningsaktiver i alt

2.544

2.151

2.342

1.268

756

Status balance

7.348

5.748

5.508

4.573

3.727

Selskabskapital

80

80

80

80

80

Overført resultat

2.174

2.168

1.809

1.523

390

Udbytte

1.000

600

1.200

350

1.000

Øvrige reserver

3.803

2.597

2.166

2.304

1.972

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

7.057

5.445

5.255

4.257

3.442

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

7.057

5.445

5.255

4.257

3.442

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

276

288

238

301

270

Varekreditorer

15

15

15

15

15

Anden gæld

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld i alt

291

303

253

316

285

Passiver i alt

7.348

5.748

5.508

4.573

3.727

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte

0

0

0

0

0

Hent gratis årsrapporter

KM-TÅSTRUP HOLDING ApS

CVR-nr 33641184

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

KM-TÅSTRUP HOLDING ApS

CVR-nr: 33641184

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

KM-TÅSTRUP HOLDING ApS

CVR-nr: 33641184

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger