Proff
Proff

Kloakmester Gustavsen Aps

CVR-nr41336307
AdresseAmtsvejen 33, 8930 Randers NØ

PROFESSIONEL ENTREPRENØR- & KLOAKARBEJDE
I RANDERS OG OMEGN 
Kloakmester Gustavsen ApS tilbyder alle former for entreprenørarbejde, kloakarbejde og jord- og gravearbejde. Med en rendegraver og en minigraver er det ingen sag at udgrave et areal til nye kontorbygninger, eller lave en bundopbygning til en terrasse, lægge dræn eller lave kloakarbejde. Kloakmester Gustavsen kan løse små og store opgaver for både private og erhvervskunder samt offentlige bygherrer. Henvend dig til os, hvis du har brug for professionel entreprenørarbejde eller en autoriseret kloakmester. Vi står klar med en moderne maskinpark og godt håndværk.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.05.2020

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning---43
Vareforbrug00069
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste70667920-26
Personaleomkostninger-927-46200
Afskrivninger-22-1500
Kapacitetsomkostninger00-250
Primært resultat-243189-5-26
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter-11-300
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto-11-300
Ordinært resultat-255185-5-26
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat-255185-5-26
Skat af årets resultat50-3700
Årets resultat-205149-5-26

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler6513200
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt6513200
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt6513200
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2158000
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender652100
Værdipapirer0000
Likvide midler48681216
Omsætningsaktiver i alt3271681216
Status balance3933001216
Selskabskapital40404040
Overført resultat-87118-31-26
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-47158914
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt-47158914
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter166000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat03700
Varekreditorer373700
Anden gæld2366942
Kortfristet gæld i alt44014342
Passiver i alt3933001216

ANDET

2023-122022-122021-122020-12
Antal ansatte3200
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Kloakmester Gustavsen Aps

CVR-nr 41336307

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Kloakmester Gustavsen Aps

CVR-nr: 41336307

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7055927


Certificeringer

Medlem af dansk byggeri
Medlem af dansk byggeri
Vi har Byg garanti
Vi har Byg garanti
Godkendt af byggeriets kvalitetskontrol
Godkendt af byggeriets kvalitetskontrol

Kreditrapport

Kloakmester Gustavsen Aps

CVR-nr: 41336307

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger