Proff
Proff

Klimablock Herning ApS

CVR-nr41014415CVRP-nr1025340724
AdresseTeglvænget 23, 7400 Herning

Klimablock har mange arbejdsområder og stor ekspertise indenfor industriventilation. Gennem årene har vi arbejdet sammen med både små og store virksomheder i mange forskellige brancher og nicheproduktioner. Det har givet os en solid erfaring med forskellige arbejdsprocesser og problematikker. Kombineret med vores mulighed for at levere fleksible og tilpassede løsninger, har vi stor succes med at skabe det helt optimale indeklima – til gavn for virksomheden og medarbejderne.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

16.12.2019

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste5.4444.9605.2801.704
Personaleomkostninger-4.306-3.505-3.001-867
Afskrivninger-227-228-224-159
Kapacitetsomkostninger0-770-9
Primært resultat9101.1492.055668
Finansielle indtægter4421
Finansielle udgifter-196-186-211-168
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto-192-182-209-167
Ordinært resultat7189681.846501
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat7189681.846501
Skat af årets resultat-162-218-412-111
Årets resultat5567501.434390

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill74133192251
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt74133192251
Grunde og bygninger30365942
Andre anlæg og driftsmidler228390513668
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt257426572711
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender155000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver015500
Finansielle anlægsaktiver i alt15515500
Anlægsaktiver i alt486713764961
Varebeholdninger2.7672.6541.9981.954
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.9542.4432.812805
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender20924523
Værdipapirer0000
Likvide midler0000
Omsætningsaktiver i alt6.0165.2525.0262.824
Status balance6.5025.9665.7903.786
Selskabskapital40404040
Overført resultat1.7071.1511167
Udbytte001.6000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.7471.1911.641207
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt1.7471.1911.641207
Udskudt skat0000
Hensættelse59570248472
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter5000
Langfristet gæld til banker03971101
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld265121111
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt2815183112
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter32000
Kortfristet gæld til banker1.5471.6279262.228
Selskabsskat004139
Varekreditorer1.2921.120788144
Anden gæld01.2751.828984
Kortfristet gæld i alt3.8794.0223.5823.395
Passiver i alt6.5025.9665.7903.786

ANDET

2023-092022-092021-092020-09
Antal ansatte9870
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Klimablock Herning ApS

CVR-nr 41014415

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 16.12.2019 (PDF)

Periode: 16.12.2019 - 30.09.2020

Kreditrapport

Klimablock Herning ApS

CVR-nr: 41014415

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7050583

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 13:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Telefontider. Vagttelefonen er åben 24-7, 365 dage om året.

Kreditrapport

Klimablock Herning ApS

CVR-nr: 41014415

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger