Proff
Proff
Annonce
Annonce

KKIT Consulting ApS

CVR-nr40897909
AdresseMilbakvej 95, 9381 Sulsted

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

30.10.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste1.8561.4291.868
Personaleomkostninger-1.021-896-1.213
Afskrivninger-72-49-41
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat764484614
Finansielle indtægter010
Finansielle udgifter-3-2-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto500
Finansielle poster netto3-2-1
Ordinært resultat766483613
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat766483613
Skat af årets resultat-173-108-138
Årets resultat593375476

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0030
Finansielle anlægsaktiver i alt0030
Anlægsaktiver i alt0030
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser435432372
Tilgodehavender hos nærtstående parter6541970
Andre tilgodehavender0300
Værdipapirer000
Likvide midler238264688
Omsætningsaktiver i alt1.3289231.060
Status balance1.3289231.090
Selskabskapital404040
Overført resultat238238238
Udbytte593375238
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel871653516
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt871653516
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat173108138
Varekreditorer121213
Anden gæld272151424
Kortfristet gæld i alt456271574
Passiver i alt1.3289231.090

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte111

Hent gratis årsrapporter

KKIT Consulting ApS

CVR-nr 40897909

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 30.10.2019 (PDF)

Periode: 30.10.2019 - 31.12.2020

Kreditrapport

KKIT Consulting ApS

CVR-nr: 40897909

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

KKIT Consulting ApS

CVR-nr: 40897909

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger