Proff
Proff
Annonce
Annonce

KIRKBI INVEST A/S

CVR-nr31159830
AdresseKoldingvej 2, 7190 Billund

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-4.409.00013.841.0001.096.0001.338.0001.071.000
Vareforbrug198.000182.000185.000188.000224.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-4.607.00013.659.000911.0001.150.000847.000
Personaleomkostninger-13.000-15.000-21.000-19.000-19.000
Afskrivninger-70.000-70.000-70.000-122.000-65.000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-4.690.00013.574.000839.0001.036.000847.000
Finansielle indtægter264.00071.00020.0007.132.000142.000
Finansielle udgifter-72.000-51.000-2.508.000-115.000-2.496.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.978.00045.000-1.539.0001.810.0001.338.000
Finansielle poster netto2.170.00065.000-4.027.0008.827.000-1.016.000
Ordinært resultat-2.642.00013.614.000-3.191.0009.805.000-232.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-2.642.00013.614.000-3.191.0009.805.000-232.000
Skat af årets resultat1.304.000-1.743.00019.000-1.075.000124.000
Årets resultat-1.338.00011.871.000-3.172.0008.730.000-108.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger3.341.0002.626.0002.461.0002.228.0002.044.000
Andre anlæg og driftsmidler438.000492.000546.000600.000654.000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.779.0003.118.0003.007.0002.828.0002.698.000
Kapitalandele29.417.00024.558.00021.136.00024.767.00019.644.000
Langfristede tilgodehavender5.073.0006.110.0007.139.0007.387.0004.046.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt34.490.00030.668.00028.275.00032.154.00023.690.000
Anlægsaktiver i alt38.269.00033.786.00031.282.00034.982.00026.388.000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter533.000397.000456.0002.278.0001.010.000
Andre tilgodehavender3.371.0002.746.000904.0001.137.0001.377.000
Værdipapirer69.890.00072.620.00048.277.00051.642.00043.521.000
Likvide midler482.0001.260.000635.000425.0001.135.000
Omsætningsaktiver i alt74.276.00077.023.00050.272.00055.482.00047.043.000
Status balance112.545.000110.809.00081.554.00090.464.00073.431.000
Selskabskapital132.000132.000132.000132.000126.000
Overført resultat67.408.00069.722.00055.293.00068.745.00047.115.000
Udbytte00000
Øvrige reserver163.000722.000111.0002.080.0001.821.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel67.703.00070.576.00055.536.00070.957.00049.062.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt67.703.00070.576.00055.536.00070.957.00049.062.000
Udskudt skat00000
Hensættelse224.000234.000273.000273.000276.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter234.000254.000279.000303.000327.000
Langfristet gæld til banker000311.0000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld615.000192.000383.000575.000575.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt849.000446.000662.0001.189.000902.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter41.476.00035.808.00022.707.00014.822.00020.756.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.705.0001.861.0001.869.0001.645.0001.611.000
Selskabsskat01.323.00001.058.0000
Varekreditorer40.00018.00018.00031.00020.000
Anden gæld548.000543.000489.000489.000804.000
Kortfristet gæld i alt43.769.00039.553.00025.083.00018.045.00023.191.000
Passiver i alt112.545.000110.809.00081.554.00090.464.00073.431.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1517202019
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

KIRKBI INVEST A/S

CVR-nr 31159830

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

KIRKBI INVEST A/S

CVR-nr: 31159830

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

KIRKBI INVEST A/S

CVR-nr: 31159830

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger