Proff
Proff
Annonce
Annonce

KEFCO Erhvervsejendomme A/S

CVR-nr16259039
AdresseSpettrupvej 1 A, 8722 Hedensted

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.01.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.0444.1473.9483.5014.235
Personaleomkostninger-548-586-284-263-346
Afskrivninger-2.127-2.152-1.909-1.878-1.424
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.3691.4091.7551.3602.465
Finansielle indtægter00001
Finansielle udgifter-747-821-817-1.117-1.197
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto89157135890
Finansielle poster netto-658-665-682-1.028-1.196
Ordinært resultat7117451.0733321.269
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat7117451.0733321.269
Skat af årets resultat-157-163-236-84-287
Årets resultat554582837248982

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger59.02260.23452.70553.77956.439
Andre anlæg og driftsmidler7297106181222
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt59.09560.33252.81153.96056.661
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt59.09560.33252.81153.96056.661
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser472206236404243
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.0463.4485.0224.6520
Andre tilgodehavender05691341491.216
Værdipapirer00000
Likvide midler1.3360530
Omsætningsaktiver i alt3.8544.2235.4075.2171.554
Status balance62.94864.55558.21859.17658.215
Selskabskapital510510500500500
Overført resultat28.68825.93415.50014.6635.228
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel29.19826.44416.00015.1635.728
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt29.19826.44416.00015.1635.728
Udskudt skat00000
Hensættelse290279584560674
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter23.54625.09525.38126.54216.061
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.3471.3931.2391.1301.125
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt24.89326.48926.62027.67217.186
Kortfristet gæld til nærtstående parter1972.1526.9446.74216.015
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker01.3692.0594.10115.479
Selskabsskat36843521200
Varekreditorer4649870379592
Anden gæld7.5387.2885.7294.5602.541
Kortfristet gæld i alt8.56711.34315.01515.78234.627
Passiver i alt62.94864.55558.21859.17658.215

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte11111

Hent gratis årsrapporter

KEFCO Erhvervsejendomme A/S

CVR-nr 16259039

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 30.04.2019

Kreditrapport

KEFCO Erhvervsejendomme A/S

CVR-nr: 16259039

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

KEFCO Erhvervsejendomme A/S

CVR-nr: 16259039

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger