Proff
Proff
Annonce
Annonce

Køge Bugt Ejendomsservice A/S

CVR-nr17074393CVRP-nr1001217287
AdresseFruedalsvej 2, 4682 Tureby

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.3361.2321.2121.3831.549
Personaleomkostninger-1.551-1.210-1.122-1.200-1.345
Afskrivninger-20-21-61-86-51
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-23412897153
Finansielle indtægter1620000
Finansielle udgifter-2-2-3-1-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00171625
Finansielle poster netto1418151524
Ordinært resultat-2201943112177
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-2201943112177
Skat af årets resultat48-4-10-25-19
Årets resultat-173153387158

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler335273298342
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt335273298342
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt335273298342
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser132194116138138
Tilgodehavender hos nærtstående parter452630705467600
Andre tilgodehavender8334323030
Værdipapirer00000
Likvide midler622119513748
Omsætningsaktiver i alt7308931.072798866
Status balance7639461.1451.0961.209
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat-85887340153
Udbytte000200200
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel415588573740853
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt415588573740853
Udskudt skat00000
Hensættelse--05-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat06171919
Varekreditorer450000
Anden gæld303352555331336
Kortfristet gæld i alt348358572351356
Passiver i alt7639461.1451.0961.209

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte45555
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Køge Bugt Ejendomsservice A/S

CVR-nr 17074393

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Køge Bugt Ejendomsservice A/S

CVR-nr: 17074393

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Køge Bugt Ejendomsservice A/S

CVR-nr: 17074393

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger