Proff
Proff
Annonce

Kær.dk Ikast-Brande ApS

CVR-nr36961767
AdresseE Christensens Vej 23, 7430 Ikast

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste13.95112.29913.90712.94311.033
Personaleomkostninger-12.530-13.979-12.783-10.754-9.633
Afskrivninger-117-138-152-256-518
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.304-1.8189731.933882
Finansielle indtægter8712409530
Finansielle udgifter-129-278-49-22-11
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-43-154-497319
Ordinært resultat1.261-1.9719242.006901
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.261-1.9719242.006901
Skat af årets resultat-286421-210-449-205
Årets resultat975-1.5517141.558696

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger97174253335132
Andre anlæg og driftsmidler594010415752
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt155214357493185
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000012
Finansielle anlægsaktiver i alt000012
Anlægsaktiver i alt155214357493197
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.3411.6442.7821.6291.659
Tilgodehavender hos nærtstående parter3.6712.93302.3352.577
Andre tilgodehavender2816621271.368213
Værdipapirer00000
Likvide midler002.8331.678111
Omsætningsaktiver i alt6.3375.3555.8187.1154.613
Status balance6.4925.5696.1757.6084.810
Selskabskapital5050505050
Overført resultat588-3871.164450948
Udbytte0002.0551.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel638-3371.2142.5551.998
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt638-3371.2142.5551.998
Udskudt skat00000
Hensættelse-052611
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.1561.1561.0821.1260
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.1561.1561.0821.1260
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.0977001.159562269
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker5851.799000
Selskabsskat1807300
Varekreditorer6113016414982
Anden gæld2.9372.1212.4783.1902.451
Kortfristet gæld i alt4.6974.7493.8743.9012.801
Passiver i alt6.4925.5696.1757.6084.810

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte3135373431
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Kær.dk Ikast-Brande ApS

CVR-nr 36961767

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Kær.dk Ikast-Brande ApS

CVR-nr: 36961767

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Kær.dk Ikast-Brande ApS

CVR-nr: 36961767

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger