Proff
Proff
Annonce
Annonce

Kåre Stephansen Holding ApS

CVR-nr42606731
AdresseHans Broges Gade 2 st, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

17.08.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste-27-19
Personaleomkostninger00
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat-27-19
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter-345-141
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto8000
Finansielle poster netto455-141
Ordinært resultat428-159
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat428-159
Skat af årets resultat00
Årets resultat428-159

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele4.1304.130
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt4.1304.130
Anlægsaktiver i alt4.1304.130
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender00
Værdipapirer00
Likvide midler4650
Omsætningsaktiver i alt4650
Status balance4.5944.130
Selskabskapital4040
Overført resultat269-159
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel309-119
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt309-119
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker01.000
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld2.2323.057
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt2.2324.057
Kortfristet gæld til nærtstående parter224170
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker013
Selskabsskat00
Varekreditorer2110
Anden gæld1.8090
Kortfristet gæld i alt2.054192
Passiver i alt4.5944.130

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Kåre Stephansen Holding ApS

CVR-nr 42606731

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 17.08.2021 (PDF)

Periode: 17.08.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

Kåre Stephansen Holding ApS

CVR-nr: 42606731

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Kåre Stephansen Holding ApS

CVR-nr: 42606731

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger